Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Ogłoszenie

Informacja dla uczniów, rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli i wychowawców SOSW w Baryczy dotycząca kontynuacji nauki w trybie zdalnym.

Treść ogłoszenia w załączniku.