Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Dzieci listy piszą...

Trwający na terenie całego kraju czas pandemii koronawirusa nie sprzyja zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom, w nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni.

Problem ten nie dotyczy jednak uczniów klasy IV-V-VI SPL! W wyniku wspólnej inicjatywy nauczycielek: p. Weroniki Studzińskiej z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach oraz p.Patrycji Wolskiej od września 2020 trwa wymiana korespondencji między wychowankami obu Ośrodków. W dniu dzisiejszym przyszła kolei na odpowiedzi ze strony Naszych wychowanków. Mamy nadzieję, że nawiązane w ten sposób relacje przetrwają, a w przyszłości, dzieci spotkają się ze sobą w świecie realnym!