Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

23 luty - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Dnia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Szacuje się, że nawet u 20% młodych ludzi przed ukończeniem 18 roku występują zaburzenia depresyjne.

Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają między innymi z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą i agresją w Internecie.

W związku z tym postanowiliśmy zwrócić uwagę na ten problem oraz przybliżyć uczniom treści z zakresu zdrowia psychicznego. Na korytarzu szkolnym została przygotowana gazetka informująca o objawach depresji oraz sposobach pomocy choremu na depresję. Pragniemy, aby w sytuacjach kryzysowych młodzi ludzie oraz ich rodzice pamiętali, że mogą również liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów.

Więcej informacji w zamieszczonych poniżej materiałach.