Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

...czyli kiedy i jak długie będą przerwy od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Wakacje

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.