Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

EEG Biofeedback

Jest to nowoczesna metoda neuroterapii instrumentalnej, oparta na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego. Zwiększa możliwości umysłu i poprawia szybkość myślenia, zapamiętywania oraz kreatywność.

Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi. Jako metoda niefarmakologiczna nie wykazuje żadnych skutków ubocznych. Jest przyjemna dla dziecka. Podstawą jest wykorzystanie "plastyczności mózgu" polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń. Biofeedback stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych, powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu, a także umożliwia opracowanie indywidualnego modelu treningu.