Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia w Baryczy kształci młodzież w zawodzie kucharz. Adresowana jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Nauka trwa 3 lata.

 

Szkoła zapewnia:

• Naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkole

• Praktyczną naukę zawodu w pracowni szkoły i wiodących zakładach pracy

• Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

• Profesjonalne ubrania gastronomiczne

• Praktyki zawodowe w zakładach pracy

• Podręczniki do nauki

 

W procesie kształcenia zawodowego szkoła wprowadza działania wspomagające rozwój każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości. Absolwenci szkoły po jej ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Mają przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego:

• restauracjach

• barach

• lokalach małej gastronomii

oraz zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętegotakich jak:

• stołówki szkolne i przedszkolne

• szpitale

 a także mogą podejmować własną działalność gospodarczą w zakresie gastronomii.