Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Dzień otwarty w naszym Ośrodku!

W dniu 13 czerwca 2019r. odbył się "Dzień Otwarty" w naszym Ośrodku. Była to znakomita okazja do zapoznania się z bogatą ofertą Ośrodka, jego strukturą i bazą lokalową.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy Pan Jan Słuszniak od powitania zaproszonych gości. Wśród wielu przybyłych byli m.in.: naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich Pan Krzysztof Stachera, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Modliszewicach Pani Barbara Makuch oraz dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Końskich Pani Monika Zielińska, a także dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele szkół z powiatu koneckiego, pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Baryczy. W pierwszej części spotkania odbyła się prezentacja multimedialna Ośrodka. Dyrektor Pan Jan Słuszniak przypomniał jego historię oraz omówił bieżącą działalność zapoznając wszystkich z bogatą ofertą edukacyjną obejmującą: Szkołę Podstawową, Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Oddziały Rewalidacyjno - Wychowawcze. Wskazał również na szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych i dodatkowych, między innymi takich jak: integracja sensoryczna, rehabilitacja, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, hipoterapia, które znacząco zwiększają efektywność pracy z uczniem i czynią Ośrodek jeszcze bardziej atrakcyjnym. Przyczyniają się do tego również często organizowane wyjazdy na turnieje sportowe, gale integracji, wycieczki turystyczne i turnusy rehabilitacyjne, z których uczniowie Ośrodka są bardzo zadowoleni. Szkołą, która bardzo zaciekawiła gości była Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca młodzież w zawodzie kucharz, której działalność omówiła Pani Grażyna Tomala - nauczycielka prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przedstawiła metody pracy, wyposażenie pracowni i kwalifikacje, które dają uczniom możliwość odnalezienia się na rynku pracy. Fotografie z praktyk w zakładach gastronomicznych, imprez przygotowywanych przez uczniów oraz serwowanych tam dań były potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia. W drugiej części spotkania dyrektor zaprosił wszystkich do zwiedzenia bazy lokalowej i terenu Ośrodka. Oprowadzając gości wskazał na bogate i profesjonalne wyposażenie pracowni dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz na teren wokół szkoły, na którym znajduje się między innymi park z alejkami i ze sceną letnią, kompleks boisk i siłownia napowietrzna, a sama lokalizacja Ośrodka w sąsiedztwie lasu daje uczucie spokoju i odprężenia. Na koniec przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek i degustację potraw, które przygotowali uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nadrzędnym celem "Dni Otwartych" w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Baryczy była informacja dla dyrektorów szkół oraz rodziców z naszego województwa, że ich pociechy mogą skorzystać z bogatej oferty naszego Ośrodka mając gwarancję wysokiej jakości kształcenia i kwalifikacji uznawanych na wymagającym rynku pracy.