Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Już za dwa dni rozpoczną się wakacje, ale nasz Ośrodek już dziś wychodzi z gotową ofertą edukacyjną skierowaną do nowych uczniów.

Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie dzieci czuły się u nas dobrze, poszerzały w przystępny sposób swoją wiedzę i rozwijały zainteresowania. Bogaty wachlarz zajęć specjalistycznych, rehabilitacyjnych i dodatkowych to gwarancja efektywnej i profesjonalnej pracy z każdym dzieckiem. Wyróżnia nas indywidualne podejście do ucznia i aktywne zaangażowanie w ustawiczny rozwój wszystkich podopiecznych. Nasza kadra to profesjonalni nauczyciele, pedagodzy, specjaliści z zakresu psychoterapii, logopedii, integracji sensorycznej, neuroterapii instrumentalnej, gimnastyki korekcyjnej, a także wielu innych dziedzin. Innowacyjne formy rewalidacji swoim poziomem dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów i oczekiwań rodziców, a ich przebieg zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój w przyjaznej, a nawet rodzinnej atmosferze. Kładziemy olbrzymi nacisk na kształtowanie u podopiecznych umiejętności odnajdywania się w różnch sytuacjach życiowych. Niezliczone wycieczki, udział uczniów w konkursach, przeglądach, festiwalach, zawodach i olimpiadach, a także w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych to znak rozpoznawczy naszej placówki. Dysponujemy bogatą bazą lokalową - profesjonalnie wyposażone pracownie lekcyjne, świetlice, specjalistyczne sale m.in: doświadczania świata, rehabilitacyjna, integracji sensorycznej, a także malowniczy park ze sceną letnią wokół którego znajduje się kompleks boisk sportowych, siłownia napowietrzna, plac zabaw dla dzieci i teren ogniskowo – rekreacyjny. Nasza oferta obejmuje także całodobową opiekę 5 dni w tygodniu w przystosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci internacie. W budynku znajdują się przytulne sypialne, świetlice, stołówka, sala rekreacyjna, sala gier, siłownia i pracownie: muzyczna, ceramiczna, gobeliniarska, stolarska i wielostanowiskowa kuchnia. Jest to miejsce nauki, wypoczynku i realizowania pasji przez naszych wychowanków, dla których zgrana kadra wychowawcza tworzy ciepło domowego ogniska. W całym Ośrodku nie ma żadnych barier architektonicznych: przystosowane toalety, barierki, podjazdy dla wózków to u nas absolutny standart.

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów w Baryczy jest jednostką publiczną, obejmującą opieką dzieci i młodzież ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności, zarówno w sferze intelektualnej, jak i ruchowej oraz z dysfunkcjami sprzężonymi w wieku od 7 do 24 lat.

Prowadzimy naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- Branżowa Szkoła I stopnia o profilu "kucharz"

- Oddziały Rewalidacyjno - Wychowawcze

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do odwiedzenia naszego Ośrodka w dogodnym terminie. Szczegółowo zapoznamy się z Państwa wymaganiami i oczekiwaniami. Pomożemy też skompletować niezbędną dokumentację.

Pytania można też kierować pod nr tel.: (41) 372 52 19 lub drogą elektroniczną: sosw.barycz@onet.pl

Do zobaczenia!