Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 należy uznać za rozpoczęty! Jego uroczyste otwarcie zwyczajowo odbyło się na scenie letniej w naszym szkolnym parku.

Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy Pan Jan Słuszniak powitał wszystkich uczniów oraz ich rodziców i opiekunów. W tym miejscu na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przybyło do nas pokaźne grono nowych podopiecznych. Bogata oferta edukacyjna, nowoczesna infrastruktura i profesjonalna kadra naszego Ośrodka z pewnością wyjdą naprzeciw oczekiwaniom świeżo zrekrutowanych dzieci i ich rodziców. Akademia inaugurująca nowy rok szkolny to również okazja do oficjalnego nadania stopni awansu zawodowego dla nauczycieli. Pani Aleksandra Piwowarczyk i Pani Monika Grobis odebrały z rąk naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Pana Krzysztofa Stachery akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy! Z kolei ubiegłoroczni absolwenci kształcący się w naszym Ośrodku w zawodzie kucharza - Mikołaj Bednarczyk, Kamil Ocetek, Weronika Hajduk i Wiktoria Galiderowicz - odebrali dziś dyplomy potwierdzające kwalifikacje. Gratulujemy i życzymy sukcesów na drodze zawodowej! Na zakończenie naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Pan Krzysztof Stachera oraz dyrektor Ośrodka Pan Jan Słuszniak życzyli wszystkim uczniom i wychowankom naszej szkoły wytrwałości w nauce i samych piątek w dzienniku, a nauczycielom i wychowawcom sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Po uroczystości dzieci wraz z rodzicami udali się do klas, gdzie odbyły sie spotkania organizacyjne z wychowawcami.