Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Doradztwo zawodowe

Celem tego przedmiotu w naszym Ośrodku jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki.

Bez wątpienia sprzyjają temu zajęcia doradztwa organizowane na terenie różnorakich placówek. Przypomnijmy - przed niespełna dwoma tygodniami uczniowie klasy VII i VIII wspólnie z dyrektorem Ośrodka Panem Janem Słuszniakiem odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, gdzie zaznajomili się z zakresem wsparcia oferowanego przez PUP dla osób młodych, jak również poznali najefektywniej rozwijające się branże, mając na uwadze specyfikę obecnego rynku pracy. Ostatnie zaś zajęcia to wizyta w zakładzie pracy chronionej oraz w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Końskich. W obydwu tych miejscach nasi podopieczni obserwowali rózne rodzaje prac na różnych stanowiskach. Obsługę nowoczesnych i w pełni programowalnych maszyn, jak np. wycinarki, skrawarki, etc. mogli zobaczyć na żywo, podobnie zresztą jak zainstalowane na składowisku odpadów panele fotowoltaiczne. Jesteśmy pewni, że obecna formuła przedmiotu "Doradztwo zawodowe" realizowanego w naszym Ośrodku przysporzy uczniom szereg ciekawych inspiracji na przyszłe życie zawodowe!