Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Uroczyste przekazanie funduszy na nowy internat

W miniony piątek tj. 4 października w naszym Ośrodku nastąpiło oficjalne przekazanie rządowego dofinansowania na budowę internatu.

Symboliczny czek na 2,425,359,09PLN przywiozła i przekazała na ręce Starosty Koneckiego Pana Grzegorza Pieca Wojewoda Świetokrzyski Pani Agata Wojtyszek, której zaangażowanie przy pozyskaniu funduszy jest nie do przecenienia. Środki z rezerw budżetowych państwa przyznane bezpośrednią decyzją Premiera Pana Mateusza Morawieckiego to niezbędne uzupełnienie wkładu własnego Starostwa Powiatowego w Końskich, dzięki którym już niedługo powstanie nowy internat. Projekt zakłada budowę dwukondygnacyjnego budynku dla 50 podopiecznych wraz zapleczem socjalnym, technicznym i kotłownią oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budowę miejsc postojowych, dojść i dojazdów. Powstanie nowych pomieszczeń pozwoli na usprawnienie pracy i szybszą obsługę zarówno młodzieży, jak i rodziców. Przedmiotowa inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska oraz realizację celów jakimi są: poprawa bazy dydaktycznej, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w powiecie, ograniczenie zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży w dostepie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej. Zostaną usunięte wszelkie bariery, które utrudniają lub wręcz uniemożliwają osobom niepełnosprawnym osiąganie równych szans i uczestniczenie we wszystkich dziedzinach życia. Podczas oficjalnego przekazania środków i podpisania stosownej umowy oprócz Wojewody Świętokrzyskiego oraz Starosty Koneckiego na spotkaniu obecni byli również: poseł na Sejm RP Pani Maria Zuba, wicestarosta konecki Pan Wiesław Skowron, członek Zarządu Powiatu Koneckiego Pan Jarosław Staciwa, a także wójt gminy Słupia Konecka Pan Robert Wielgopolan.