Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Wyjazd na basen

W ubiegłym tygodniu grupa wychowanków Internatu wzięła udział w wyjeździe na basen do Czarnieckiej Góry.

Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka. Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i zachęcanie ich do czynnego uprawiania sportu to jeden z celów wyjazdu. Czas spędzony "w wodzie" przysporzył wszystkim uczestnikom wyjazdu, oprócz korzyści zdrowotnych, wiele radości i przyjemnych wrażeń. Podczas zajęć wychowankom towarzyszyli: kierownik Internatu Pani Justyna Połetek - Wcisło, nauczyciele: Pani Monika Kowalczyk i Pani Aleksandra Piwowarczyk.