Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Ogłoszenie dla rodziców / opiekunów prawnych

Dotyczy sposobu dokonywania opłat.

Treść ogłoszenia w załączniku.