Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Historia

Historia naszej placówki sięga 1961 roku. 1 września 1961 roku powołano początkowo Państwowy Zakład Wychowawczy ze Szkołą Podstawową Specjalną w Końskich.

Siedzibą  Zakładu Wychowawczego były dwa stare budynki z XIX wieku, przy ulicy 1 Maja w Końskich. Warunki lokalowe były bardzo trudne - brak wodociągu, ogrzewanie piecami kaflowymi, bardzo zniszczone pomieszczenia. Lokalizacja szkoły także niekorzystna dla dzieci. Budynki usytuowane były tuż przy bardzo  ruchliwym skrzyżowaniu ulic, blisko dworca PKP i PKS, w sąsiedztwie największych wówczas w mieście Koneckich Zakładów Odlewniczych. Na skutek fatalnych warunków  w  szkole, Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy przeniesiono  1  września  1981  roku do  Baryczy.  Internat umieszczony został  w  budynku  miejscowego Nadleśnictwa Barycz. Zajęcia edukacyjne odbywały się w pomieszczeniach masowej Szkoły Podstawowej w Baryczy  w godzinach popołudniowych. Miała to być tylko sytuacja przejściowa dla Ośrodka.  Kuratorium Oświaty rozpoczęło budowę placówki za miastem w Stadnickiej Woli. Jednak budowa została wstrzymana. Do chwili obecnej Ośrodek mieści się w Baryczy. Po likwidacji Szkoły Podstawowej  w Baryczy, Ośrodek stał się gospodarzem budynku szkoły. Jednak dopiero od 2010 roku teren, na którym stoi szkoła, a od 2018 działka, na której znajduje się internat przeszły na własność Starostwa Powiatowego w Końskich, będącego organem prowadzącym Ośrodek. Również w 2018 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Zdzisławy i Stanisława Bytnarów. Od tego czasu mamy także swój sztandar. Obecne warunki  lokalowe zostały znacznie poprawione i dzięki staraniom kolejnych dyrektorów placówki dysponujemy o wiele bogatszą bazą lokalową. Prowadzone remonty w Ośrodku sprawiły, że jest przytulnie i bardzo kameralnie. Internat zastępuje dzieciom dom rodzinny i dlatego jest w nim miło i przyjemnie. Szkoła  ma  swój  klimat  z  uwagi na wyposażenie   sal dydaktycznych. Dzisiaj nasz Ośrodek jest dynamicznie rozwijającą   się   stale placówką, wykorzystującą nowoczesne metody rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ

1 IX 1961 r. - Powołanie Państwowego Zakładu Wychowawczego przy ul. 1 Maja w Końskich

1 IX 1981 r. - Ośrodek Szkolno Wychowawczy przeniesiono do Baryczy, Internat do budynku Nadleśnictwa Barycz, zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku SP w Baryczy

1 IX 1984 r. - placówka zmieniła nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1 IX 1984 r. - utworzono Szkołę Zawodową o profilu leśnym

1 IX 1998 r. - utworzono klasy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

1 IX 1999 r. - rozdzielono uczniów i utworzono Szkołę Podstawową oraz klasy Gimnazjum Specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Od 2010 r. - SOSW w Baryczy jest gospodarzem działki szkolnej o powierzchni ponad 3 ha, na której znajduje się szkoła.

1 IX 2010 r. - utworzono Szkołę Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym na podbudowie Gimnazjum Specjalnego.

1 IX 2013 r. - utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim kształcącą młodzież w zawodzie kucharz.

1 IX 2017 r. - przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szkołę Branżową I stopnia.

16 II 2018r. - SOSW w Baryczy stał się właścicielem działki o powierzchni 57a, na której znajduje się internat.

15 VI 2018r. - nadanie SOSW w Baryczy imienia Zdzisławy i Stanisława Bytnarów oraz sztandaru.

 

Dyrektorzy placówki w poszczególnych latach :

1961 - 1967 - mgr Józef Krawczyk

1967 - 1984 - mgr Jan Łyżwa

1984 - 1991 -  Henryk Rydz

1991 - 1994 - mgr Helena Śliwak

1994 - 2010 -  mgr Krystyna Kowalska

2010 - obecnie  -  mgr Jan Słuszniak

 

Kierownicy internatu w poszczególnych latach :

1961 - 1973 - Wacław Głąb

1973 - 1978 - mgr Kazimierz Misztal

1978 - 1982 - Jan Kaczmarczyk

1982 - 1984 - Henryk Rydz

1984 - 1990 - Jan Gwarek

1990 - 1992 - mgr Krystyna Kusztal

1992 - 1996 - mgr Alicja Zagwożdżon

1996 -  2017  - mgr Bogusław Swat

2018 - obecnie - mgr Justyna Połetek - Wcisło