Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Struktura i działalność

Ośrodek jest jednostką publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Konecki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów jest placówką zapewniającą profesjonalną i wszechstronną edukację, terapię oraz całodobową opiekę dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.

W jego skład wchodzą:

• Publiczna Szkoła Podstawowa

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy

• Branżowa Szkoła I stopnia

• Internat

Szkoła Podstawowa kl. I-III - I etap edukacyjny dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Oddziały Rewalidacyjno – WychowawczeI etap edukacyjny dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu głębokim.

Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII - II etap edukacyjny dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy -  III etap edukacyjny dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Branżowa Szkoła I stopnia III etap edukacyjny dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Internatfachowa i całodobowa opieka 5 dni w tygodniu dająca możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach i wycieczkach.

Obejmujemy opieką dzieci i młodzież ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności, zarówno w sferze intelektualnej jak i ruchowej oraz z dysfunkcjami sprzężonymi. Nikomu nie odmawiamy pobytu w naszej placówce. Zapewniamy bezpłatną naukę i podręczniki, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie w internacie, specjalistyczną opiekę pedagogiczną, psychologiczną, stomatologiczną i pielęgniarską, rehabilitację, różne formy zajęć oraz rozwój zainteresowań uczniów. Wspieramy rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej.

Nasza kadra to profesjonalni nauczyciele, pedagodzy, specjaliści z zakresu psychoterapii, logopedii, integracji sensorycznej, neuroterapii instrumentalnej, gimnastyki korekcyjnej, a także wielu innych dziedzin. Innowacyjne formy rewalidacji swoim poziomem dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów i oczekiwań rodziców, a ich przebieg zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój w przyjaznej, a nawet rodzinnej atmosferze. Kładziemy olbrzymi nacisk na kształtowanie u podopiecznych umiejętności odnajdywania się w różnch sytuacjach życiowych. Niezliczone wycieczki, udział uczniów w konkursach, przeglądach, festiwalach, zawodach i olimpiadach, a także w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych to znak rozpoznawczy naszej placówki.

Dysponujemy bogatą bazą lokalową - profesjonalnie wyposażone pracownie lekcyjne, świetlice, specjalistyczne sale m.in: doświadczania świata, rehabilitacyjna, integracji sensorycznej, a także malowniczy park ze sceną letnią wokół którego znajduje się kompleks boisk sportowych, siłownia napowietrzna, plac zabaw dla dzieci i teren ogniskowo – rekreacyjny. Nasza oferta obejmuje także całodobową opiekę 5 dni w tygodniu w przystosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci internacie. W budynku znajdują się przytulne sypialne, świetlice, stołówka, sala rekreacyjna, sala gier, siłownia i pracownie.

W całym Ośrodku nie ma żadnych barier architektonicznych: przystosowane toalety, barierki, podjazdy dla wózków to u nas absolutny standart. Zapewniamy dowóz dzieci naszymi busami z fachową opieką pedagogiczną.

Jeżeli Państwa dziecko w swoim szkolnym życiu czuło się zagubione i narażone na niepowodzenia, możemy Mu pomóc. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Ośrodka w dogodnym dla Państwa terminie!