Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Oddziały Rewalidacyjno - Wychowawcze

Przeznaczone są dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Formy terapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Praca z każdym uczniem oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Celem zajęć w Oddziałach Rewalidacyjno - Wychowawczych jest osiągnięcie przez dzieci optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach: integracji  sensorycznej i doświadczania świata.

 

Terapia prowadzona jest m.in metodami:

• Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

• Marii Montessorii

• "Porannego Kręgu"

 

Dzieci biorą też udział w zajęciach rehabilitacyjnych oraz zajęciach gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w sali rehabilitacyjnej.