Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Zajęcia rewalidacyjne

Celem zajęć rewalidacyjnych jest rozwijanie mocnych stron ucznia oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Preferujemy nauczanie całościowe, sytuacyjne, zintegrowane oraz poznanie wielozmysłowe pozwalające łączyć różnorodne metody i techniki pracy. Oddziaływanie rewalidacyjne realizowane jest przez:

• maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone

• optymalne korygowanie funkcji zaburzonych

• kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie

• dynamizowanie rozwoju