Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Psychoterapia

Opiekę psychologiczną świadczymy w oparciu o zasadę "jak najbliżej ucznia". Uwzględniamy jego zmieniające się potrzeby, specyfikę domu rodzinnego oraz lokalnego środowiska. Szybko i sprawnie rozpoznajemy i rozwiązujemy zaistniałe problemy.

Podczas zajęć uczniowie uczą się rozpoznawać i nazywać przeżywane przez siebie oraz innych ludzi emocje. Ukazywany jest związek pomiędzy emocjami i zachowaniem. To pozwala lepiej zrozumieć własne zachowania oraz reakcje kolegów i koleżanek. Rozumienie sytuacji społecznych ćwiczone jest także podczas wspólnie tworzonych opowiadań na podstawie zdjęć, obrazków, etc