Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia takie organizowane są dla uczniów, mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia.

Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, liczenia, stosowania poznanych reguł. Uczniów kwalifikuje nauczyciel danego przedmiotu, on też prowadzi te zajęcia.