Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Zajęcia artystyczne

Uczniowie mogą uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach artystycznych: muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych i fotograficznych, które dają możliwość rozwijania talentów i zainteresowań.

Założeniem zajęć artystycznych jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu. Pomagają uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Są formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki nim uczniowie zaczynają nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Zajęcia te odgrywają istotną rolę wobec dzieci tłumiących swoje uczucia lub wyrażających je w niewłaściwej formie. Dzięki takiej formie pracy można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, wpływać na samoocenę i poczucie wartości uczniów.