Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z naturalnych metod wspomagających rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wykorzystującą kontakt z psem. Jego obecność nie tylko ułatwia nawiązanie wzajemnych relacji, ale także sprzyja rozwojowi aktywności poznawczej, eliminuje zachowania opozycyjne, rozwija gotowość i zdolność do uczenia się.

Jest to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagających rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci dotkniętych takimi chorobami jak: niepełnosprawność umysłowa, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia słuchu i mowy. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia.