Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Publiczna Szkoła Podstawowa

Przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z dysfunkcjami sprzężonymi. Edukacja obejmuje etap kształcenia zintegrowanego oraz etap kształcenia przedmiotowego.

Kształcenie zintegrowane to I etap edukacyjny obejmujący klasy I - III. Poszczególne dziedziny wiedzy są ze sobą połączone, przez co przekazywanie wiedzy jest lepiej dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zostało tak zaplanowane, aby zapewnić dzieciom możliwie łagodne i stopniowe przejście z opieki przedszkolnej do nauczania przedmiotowego w wyższych klasach. II  etap edukacyjny to kształcenie przedmiotowe obejmujące klasy IV - VIII. Treści nauczania, wiadomości i umiejętności przekazywane są dzieciom na poszczególnych przedmiotach. Na wszystkich etapach wychowankowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.