Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Stymulacja i integracja sensoryczna

Terapia z zastosowaniem stymulacji sensorycznej to nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Jest początkiem poznawania spostrzeżeniowego, a następnie myślowego. Stwarza dziecku odpowiednie warunki do odbierania wrażeń zmysłowych pochodzących zarówno z organizmu jak i otoczenia zewnętrznego.

Odbiorcami tego typu terapii są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa oraz z dysfunkcjami sprzężonymi. Sala doświadczania świata w naszym Ośrodku wyposażona jest m.in. w domek lustrzany, łóżko wodne, kolumnę wodną, zestaw świetlno-dźwiękowy, basen z kulkami, zestaw do aromaterapii, poduchy sensoryczne, wałki do rolowania, światło ultrafioletowe, zestaw do aromaterapii. W obszarze stymulacji i integracji sensorycznej prowadzimy następujące zajęcia:

• "Poranny Krąg" - stymulacja polisensoryczna według pór roku

• Nauczanie Funkcjonalne

• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

• Niedyrektywna Terapia Zabawowa

• Elementy Metody Marii Montessorii

• Zabawy Paluszkowe

• Muzykoterapia

• Plastykoterapia