Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Informacje ogólne

W Ośrodku działa Internat dla uczniów naszej szkoły. Nasi wychowankowie objęci są całodobową opieką przez 5 dni w tygodniu, którą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.


Zapewniamy im pomoc w nauce, możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Wspomagamy rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, dbamy o bezpieczeństwo wychowanków oraz przygotowujemy ich do jak najsprawniejszego samodzielnego funkcjonowania w przyszłym, dorosłym życiu. Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia obejmujące cztery posiłki  dziennie  (śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja) na stołówce, która znajduje się w internacie. Dla  rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W naszym Internacie funkcjonują 4 grupy wychowawcze. Każda grupa ma swoją świetlice. Jest także sala rewalidacji indywidualnej, rehabilitacyjna i gabinet logopedyczny, a oprócz tego sala telewizyjna, sportowa, muzyczna, pracownia ceramiczna i siłownia. Można tam miło i przyjemnie spędzić wolny czas. Atmosfera w Internacie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków. Dzieci czują się bezpiecznie, są akceptowane i rozumiane. Mają zapewnioną całodobową opiekę, otoczone są troską, miłością, a więc tymi uczuciami, które są istotne do wszechstronnego, prawidłowego rozwoju dziecka.