Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Plan dnia

Ramowy rozkład zajęć w Internacie pozwala efektywnie wykorzystać czas i może być elastycznie korygowany w zależności od potrzeb wychowanków.

 

6.00  -  7.30

pobudka, zajęcia higieniczno - porządkowe

 

7.00  -  7.20

śniadanie

 

7.30  -  8.00

przygotowanie do zajęć w szkole, wyjście do szkoły

 

07.30

wyjście do szkoły na zajęcia dydaktyczne

 

07.45 - 15.45

zajęcia dydaktyczne w szkole

 

12.00 - 12.35

obiad

 

12.30 - 15.00

zajęcia w grupach internackich (rozwijanie zainteresowań indywidualnych, gry i zabawy, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia dodatkowe)

 

15.00 - 15.15

podwieczorek

 

15.00 - 16.00

odpoczynek pod kontrolą wychowawców (czas wolny)

 

16.00 - 17.30

nauka własna (zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze), zajęcia kulturalno - oświatowe, zajęcia rekreacyjno - sportowe, świetlicowe, wycieczki, zajęcia w kołach zainteresowań i sekcjach

 

17.30 - 18.00

przygotowanie do kolacji

 

18.00 - 18.30

kolacja

 

18.30 - 19.30

zajęcia w grupach, zajęcia porządkowe, kontynuacja nauki własnej (w miarę potrzeb)

 

19.00 - 21.00

toaleta wieczorna

 

21.00 - 06.00

cisza nocna dla grup młodszych

 

21.00 - 21.30

zajęcia wyciszające dla grup starszych, udanie się do pokoi

 

22.00 - 06.00

cisza nocna dla grup starszych