Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Kadra wychowawcza

Kadra wychowawcza nastawiona jest innowacyjnie, doskonali kwalifikacje zawodowe dostosowując poziom zajęć do indywidualnych możliwości uczniów i oczekiwań rodziców. Grono pedagogiczne stanowi zgrany zespół dbający o atmosferę wzajemnej życzliwości. Realizacja przyjętych zadań odbywa się w sposób gwarantujący wychowankom wszechstronny rozwój i przyjazne środowisko.

Kierownik Internatu

mgr Justyna Połetek - Wcisło

I grupa wychowawcza

mgr Małgorzata Wydra

mgr Łukasz Stachera

II grupa wychowawcza

mgr Marzena Wilk

mgr Emil Grabarczyk

III grupa wychowawcza

mgr Elżbieta Bobińska - Pluta

mgr Mirosław Antosik

IV grupa wychowawcza

mgr Dorota Kruk

mgr Bartosz Bielawski