Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Kadra wychowawcza

Kadra wychowawcza nastawiona jest innowacyjnie, doskonali kwalifikacje zawodowe dostosowując poziom zajęć do indywidualnych możliwości uczniów i oczekiwań rodziców. Grono pedagogiczne stanowi zgrany zespół dbający o atmosferę wzajemnej życzliwości. Realizacja przyjętych zadań odbywa się w sposób gwarantujący wychowankom wszechstronny rozwój i przyjazne środowisko.

Kierownik Internatu

mgr Justyna Połetek - Wcisło

I grupa wychowawcza

mgr Małgorzata Wydra

mgr Emil Grabarczyk

II grupa wychowawcza

mgr Marzena Wilk

mgr Bartosz Bielawski

III grupa wychowawcza

mgr Elżbieta Bobińska - Pluta

mgr Dorota Kruk