Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Konkurs literacko-plastyczny

W ramach wprowadzania w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Baryczy im. Z.S Bytnarów, innowacji pedagogicznej  dotyczącej tworzenia własnego księgozbioru z wykorzystaniem symboli AAC , 18.10.2019r. zorganizowany został  pierwszy konkurs plastyczno - literacki  pt,, Wiersze, opowiadania –książki do czytania uczestniczącego”.

Do konkursu zostali zaproszeni wszyscy  uczniowie, nauczyciele którzy chcieliby wesprzeć komunikację alternatywną uczniów naszej szkoły .  Organizatorami konkursu byli : Marzena Nowak, Jolanta Andrychiewicz, Monika Grobis, Joanna Sarleja.                                                                                                                                                   

Cele konkursu:

  • Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod  komunikacji AAC, jako formy przekazu,
  • Podkreślenie znaczenia komunikacji  alternatywnej i wspomagającej  w związku z Międzynarodowym miesiącem AAC obchodzonym   w październiku,
  • Poszanowanie godności osób mających trudności  komunikacyjne,
  • Pokazanie podejścia terapeutycznego respektującego prawo każdej osoby do komunikowania się
  • Pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
  • Propagowanie współpracy dziecka z dorosłym w procesie twórczym,
  • Ukazanie relacji terapeutycznej jako interakcji. 

W sumie wpłynęło 13 prac plastyczno- literackich  wykonanych w formie opowiadań, wierszy z uwzględnieniem symboli AAC. Wybór najlepszych prac był trudny, gdyż uczniowie wraz z opiekunami wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością           w ujęciu tematu. Powstałe książki wykonane zostały bardzo starannie i z pewnością będą stanowiły cenną pomoc dydaktyczną w procesie rozwijania, pobudzania inwencji twórczej i wyobraźni naszych uczniów. Z racji tego, iż  konkurs  związany            z zastosowaniem  symboli  AAC odbywał się po raz pierwszy ,a prace miały charakter przyjazny dla duszy i umysłu uczniów, Jury postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom I miejsca. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz trud włożony w wykonanie  wartościowych prac, życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody  oraz dyplomy otrzymali:

Zuzanna Dworak  ucz. kl. I-III SPdP -opiekun M. Nowak

Oliwia Wroniszewska  ucz. kl. VI SPu - opiekun M. Nowak

Patryk Szejna ,Karolina Telecka  ucz. Kl.I-III SPdP– opiekun M. Grobis

Małgorzata Sinkiewicz  ucz.kl.VI SPu - opiekun A. Patynowska

Uczniowie Kl. II-III SPu - opiekun J. Andrychiewicz

Uczniowie kl. I-II SPu – opiekun M. Kowalczyk

Uczniowie kl. II SPu – opiekun M. Antosik

Uczniowie kl. I-III  SPdP – opiekun J. Sarleja

Uczniowie kl. IV- VIII SPu – opiekun Z. Sapieja

Uczniowie kl.IV – VIIISPu – opiekun A. Zagwożdżon

                                                                                         Marzena Nowak.