Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Uroczysta Kolacja Wigilijna A.D. 2019

Uroczysta kolacja wigilijna poprzedzona przedstawieniem jasełkowym oraz wspólną modlitwą, której przewodniczył JE ks. bp dr hab. Piotr Turzyński odbyła się wczoraj w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów Baryczy.

Choć do świąt pozostał jeszcze niemal równy tydzień, atmosfera uroczystości bezpośrednio przeniosła wszystkich w czas celebracji narodzin Pana Jezusa. Stało się tak głównie za sprawą jasełek przygotowanych przez księdza Pawła Piwowarczyka oraz Panią Agnieszkę Korzekwę, a odegranych przez uczniów naszej szkoły. Bogactwo scenerii oraz teatralny kunszt, którego już nie po raz pierwszy dowiedli wychowankowie naszej placówki, dały efekt realistycznego obrazu z życia Świętej Rodziny. Gromkie brawa publiczności, a także słowa uznania z ust ks. bpa Piotra Turzyńskiego były najlepszym dowodem wyjątkowości widowiska, które - jak nieodparcie się wydaje - z roku na rok jest coraz lepsze. Prawdziwej Wigilii nie byłoby jednak bez tradycyjnego połamania się opłatkiem, do którego zaprosił dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy Pan Jan Słuszniak, składając wszystkim zebranym bożonarodzeniowe życzenia. Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez JE księdza biskupa, dostojny gość  życzył dalszego tak znakomitego rozwoju naszego Ośrodka, dyrekcji i kadrze wytrwałości w pracy, a uczniom ciągłego wzrastania w mądrości i wierze. Okolicznościowe życzenia złożyła również delegacja Starostwa Powiatowego w Końskich na czele ze Starostą Koneckim Panem Grzegorzem Piecem. Kolejnym punktem uroczystości była wieczerza, gromadząca od wielu już lat nie tylko naszych uczniów i ich rodziców, ale także szereg osób związanych z działalnością szkoły, współpracujących z nią oraz czynnie wspierających jej misję. Oprócz wyżej wymienionych przybyli do nas m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Pan Zbigniew Kowalczyk, sekretarz Powiatu Koneckiego Pan Zbigniew Sadorski, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich Pan Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich Pan Marian Wikiera, wójt gminy Słupia Konecka Pan Robert Wielgopolan wraz z małżonką Panią Iwoną Wielgopolan, dziekan dekanatu koneckiego i proboszcz koneckiej Kolegiaty pw. Św. Mikołaja ks. dr Andrzej Zapart, proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Końskich ks. Artur Kowalczyk, ks. Stanisław Piekielnik z Seminarium Duchownego w Radomiu, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Barycz  Pan Jarosław Stępień, Prezes koneckiego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pani Maria Stanek, redaktor TKN24 Pan Arkadiusz Góral, sponsorzy i przyjaciele naszego Ośrodka: Pani Iwona Gregiel, Pani Jadwiga Wcisło, Pani Monika Zielińska  - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, dyrektor SP w Nieświniu Pani Agata Zielińska, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Panią Anną Franaszczyk. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólne przeżywanie najbardziej rodzinnych w kalendarzu liturgicznym świąt. Dziękujemy także uczniom i uczennicom Branżowej Szkoły I stopnia o profilu "Kucharz", którzy wspólnie  z pracownikami naszej kuchni i pod opieką nauczycieli podawali i obsługiwali wszystkich gości (240 osób). Specyfika nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pozwala stworzyć niepowtarzalną, rodzinną atmosferę, która na długo pozostaje w świadomości naszych podopiecznych. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników kuchni i obsługi, którym serdecznie dziękujemy! Słowa podziękowania kierujemy także do nauczycieli bezpośrednio odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg wieczerzy: ks. Pawłowi Piwowarczykowi, Pani Agnieszce Korzekwie, Pani Grażynie Tomali, Pani Hannie Zielińskiej, Panu Emilowi Grabarczykowi, Pani Martynie Antosik, Panu Łukaszowi Stacherze, Pani Monice Grobis, Pani Joannie Sarlei, Pani Marzenie Nowak i Pani Klaudii Stępińskiej.