Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Zajęcia świetlicowe

W świetlicach organizowane są różnorodne zajęcia: zabawy słowne, gry stolikowe, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, wdrażane są elementy edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

Zajęcia świetlicowe poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, pozwalają kształtować u uczniów naszego Ośrodka umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość. Wdrażają zasady estetyki życia codziennego oraz rozwijają zdolność do twórczego wysiłku. Są również formą rozrywki i miłego spędzania czasu.