Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Działalność sekcji

Nasi wychowankowie podczas pobytu w Internacie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach organizowanych w ramach poszczególnych sekcji.

Jest to doskonały sposób spędzenia wolnego czasu i wypoczynku po lekcjach. Bogata oferta pozwala każdemu dziecku znaleźć interesującą go dziedzinę.

 

Sekcja MUZYCZNA

Dba o oprawę wszystkich imprez odbywających się w Internacie. Przedstawienia, imprezy okolicznościowe oraz zabawy taneczne stanowią świetną okazję do zaprezentowania umiejętności gry na różnych instrumentach.

 

Sekcja KULINARNA

Celem sekcji jest zainteresowanie wychowanków sztuką gotowania i rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z pracą w kuchni. Wychowankowie uczą się przygotowywania prostych posiłków, zapoznają się z zasadami zachowania się przy stole i higieny w kuchni, a także poznają tajniki estetycznego nakrywania i podawania posiłków.

 

Sekcja TANECZNA 

Wychowankowie podczas zajęć tanecznych uczą się podstaw tańca towarzyskiego oraz nowoczesnego. Dopasowany do ich wieku program składa się z części technicznej, w której opanowują potrzebne umiejętności oraz z części twórczej, w której kształtują swoją wyobraźnię.

 

Sekcja OGRODNICZA

Członkowie sekcji ogrodniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności dotyczące wykonywania prac związanych z sadzeniem oraz pielęgnacją kwiatów i innych roślin na terenie Internatu. Opiekują się alpinarium, które jest flagowym projektem sekcji.

 

Sekcja DEKORACYJNA

Wychowankowie uczestniczący w pracach tej sekcji zajmują się dekoracjami z okazji różnych świąt, uroczystości i imprez odbywających się w Internacie. Zmieniają wystrój pomieszczeń w zależności od pór roku oraz aktualizują informacje na tablicy samorządowej.

 

Sekcja GOSPODARCZA

Sekcja gospodarcza zajmuje się wykonywaniem drobnych napraw oraz prac porządkowych na terenie internatu.

 

PCK

W ramach tych zajęć prowadzone jest wychowanie zdrowotne, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu higieny środowiska, żywienia oraz walki z chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią, a także przysposobienie medyczno sanitarne młodzieży poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

Sekcja SPORTOWA

Zajęcia prowadzone w ramach sekcji sportowej nakierowane są na rozwój motoryczny dzieci, jak również na ich konkretne zainteresowania. Mają okazję brać udział w meczach piłki nożnej, rozgrywkach piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, a także w treningach na siłowni. Organizowane są również turnieje tenisa stołowego. Wychowankowie osiągający najlepsze wyniki w poszczególnych dyscyplinach biorą udział w zawodach i olimpiadach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.