Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Misja

„Nie wszystko da się zrobić od razu, ale musimy robić to, co da się zrobić dzisiaj,

z nadzieją na to, co może się okazać możliwe jutro”.

Jan Paweł II, Warszawa, 9 czerwca 1991r.

 

Misją naszego Ośrodka jest poszukiwanie możliwości rozwoju dzieci oraz stała gotowość wzbogacania ich w wiedzę i umiejętności, które przygotują je do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym. Otwierając drzwi do samodzielności kształtujemy naszych uczniów na ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją i życzliwością. Dążymy do integracji naszych wychowanków ze społeczeństwem poprzez wdrażanie do pełnienia ról społecznych tak, aby było dla nich możliwe korzystanie z dobrodziejstw tego świata na równi z pełnosprawnym społeczeństwem.