Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Terminy egzaminów

 

 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła terminy egzaminów dla poszczególnych typów szkół na następujące dni:

TYP EGZAMINU

TERMIN

Egzamin ósmoklasisty 2020

15-17.04.2020

Egzamin zawodowy 2020

23.06.2020 - część pisemna

24.06-9.07.2020 - część praktyczna