Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Programy

Nasza Placówka bierze udział w programie „Śniadanie daje moc”. Program ten jest działaniem w ramach strategii Partnerstwa dla Zdrowia, które do dotychczasowych działań nakierowanych na walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce dodaje szeroko zakrojoną edukację najmłodszych oraz angażuje rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci. Więcej informacji o programie pod adresem: www.sniadaniedajemoc.pl

 


 

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Więcej informacji o programie pod adresem: www.arr.gov.pl/owoce-i-warzywa-w-szkole

 


 

Nasz Ośrodek bierze również udział w programie „Szklanka mleka”. Ideą programu jest promowanie wśród dzieci zasad zdrowego odżywiania oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez zachęcanie ich do konsumpcji mleka i przetworów mlecznych. Więcej informacji o programie pod adresem: www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole

 

 


 

Uczniowie z klas I - III szkoły podstawowej biorą udział w programie edukacji żywieniowo-kulinarnej „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”. Program koncentruje się przede wszystkim na edukacji w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia. Uczymy czym jest dobre jedzenie i dlaczego jest ważne dla zdrowia. Edukacja żywieniowo-kulinarna to połączenie przekazywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie wpływa na nasz organizm z praktycznymi zajęciami, dzięki którym dzieci zdobywają praktyczne umiejętności takie jak krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, uczą się zasad higieny i pracy w kuchni. Fundacja Szkoła na Widelcu od 2012 roku aktywnie działa na rzecz poprawy żywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Jej pracownicy, ale również wolontariusze prowadzą zajęcia w szkołach w całej Polsce podczas których łączą warsztaty kulinarne z przekazywaniem wiedzy o zdrowym żywieniu. Przekonują przede wszystkim do jedzenia warzyw i owoców, pokazują w jaki sposób można przygotować smaczne danie w prosty sposób, ale i zachęcają dzieci do próbowania nowych smaków.

Więcej informacji pod adresem: dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl