Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Programy

Nasza Placówka bierze udział w programie „Śniadanie daje moc”. Program ten jest działaniem w ramach strategii Partnerstwa dla Zdrowia, które do dotychczasowych działań nakierowanych na walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce dodaje szeroko zakrojoną edukację najmłodszych oraz angażuje rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci. Więcej informacji o programie pod adresem: www.sniadaniedajemoc.pl

 


 

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Więcej informacji o programie pod adresem: www.arr.gov.pl/owoce-i-warzywa-w-szkole

 


 

Nasz Ośrodek bierze również udział w programie „Szklanka mleka”. Ideą programu jest promowanie wśród dzieci zasad zdrowego odżywiania oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez zachęcanie ich do konsumpcji mleka i przetworów mlecznych. Więcej informacji o programie pod adresem: www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole