Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Kadra Pedagogiczna

mgr Jan Słuszniak – rewalidacja, doradztwo zawodowe

mgr Elżbieta Kwapis – geografia, rewalidacja

mgr Patrycja Wolska – język polski

mgr Wioletta Mosiołek - Kamińska – biblioteka, nauczanie indywidualne

mgr Maria Stępień - Domagała – funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy

mgr Katarzyna Kornecka – matematyka

mgr Elżbieta Krakowiak – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, przysposobienie do pracy

mgr Dorota Głąb – edukacja wczesnoszkolna

mgr Alicja Zagwożdżon  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy

mgr Edyta Pawłowska – fizyka, informatyka, biologia, chemia, zajęcia rozwijające komunikowanie się

mgr Zdzisława Sapieja  technika, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy

mgr Adrianna Przyłucka – język angielski, wychowanie fizyczne

mgr Izabela Wojciechowska - Stoińska  historia, WOS, zajęcia kształtujące kreatywność

mgr Beata Szewczyk – funkcjonowanie osobiste i społeczne, plastyka, technika, przysposobienie do pracy

mgr Katarzyna Krupa – przysposobienie do pracy, rewalidacja, zajęcia rozwijające komunikowanie się, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Grobis – kinezjologia, rewalidacja

mgr Jolanta Andrychiewicz – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne

mgr Martyna Antosik – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne

ks. mgr Paweł Piwowarczyk – religia

lic. Agnieszka Korzekwa – religia

mgr Tomasz Domagała – wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Piwowarczyk  – wychowanie fizyczne, alpakoterapia

mgr Milena Panek - Zapotoczna – gimnastyka korekcyjna, fizykoterapia

mgr Grażyna Tomala – przedmioty zawodowe

mgr Hanna Zielińska – przedmioty zawodowe, przysposobienie do pracy

mgr Iwona Musiałowska – przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne

mgr Grażyna Antosik – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność

mgr Anna Skawińska – funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy

mgr Klaudia Stępińska – muzyka, zajęcia rozwijające kreatywność, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy

mgr Ida Antosik – rewalidacja, technika, przyroda

mgr Anna Piątek – nauczanie indywidualne, logopedia

mgr Teresa Korbecka – nauczanie indywidualne, rewalidacja

mgr Joanna Sarleja – dogoterapia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy

mgr Marzena Nowak – logopedia, rewalidacja

mgr Agnieszka Patynowska – psycholog

mgr Marlena Kupis – świetlica szkolna

mgr Izabela Mazur - Skoczek – gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja

mgr Katarzyna Muszyńska  grupa rewalidacyjno - wychowawcza

mgr Ewa Karbownik – grupa rewalidacyjno - wychowawcza

mgr Justyna Połetek - Wcisło  kierownik ds. wychowania i opieki

mgr Emil Grabarczyk – wychowawca grupy

mgr Elżbieta Bobińska - Pluta – wychowawca grupy

mgr Marzena Wilk – wychowawca grupy

mgr Dorota Kruk – wychowawca grupy, EEG Biofeedback

mgr Bartosz Bielawski – wychowawca grupy

mgr Mirosław Antosik – wychowawca grupy

mgr Małgorzata Wydra – wychowawca grupy

mgr Łukasz Stachera – wychowawca grupy