Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Kadra Pedagogiczna

mgr Jan Słuszniak – rewalidacja

mgr Elżbieta Kwapis – geografia, rewalidacja

mgr Patrycja Wolska – język polski,  zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Wioletta Mosiołek - Kamińska – biblioteka, nauczanie indywidualne - rewalidacja

mgr Maria Stępień - Domagała – funkcjonowanie osobiste
i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie się, koło przyrodnicze

mgr Katarzyna Kornecka – matematyka, koło matematyczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się

mgr Elżbieta Krakowiak – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, koło ceramiczne

mgr Dorota Głąb – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, WDŻ

mgr Alicja Zagwożdżon – funkcjonowanie osobiste i społeczne,  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, koło ceramiczne

mgr Edyta Pawłowska – fizyka, informatyka, biologia, chemia, zajęcia kształtujące kreatywność, koło informatyczne

mgr Zdzisława Sapieja – funkcjonowanie osobiste i społeczne,  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, koło ceramiczne

mgr Adrianna Przyłucka – język angielski, wychowanie fizyczne

mgr Izabela Wojciechowska - Stoińska – historia, WOS, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, przysposobienie do pracy

mgr Beata Szewczyk – funkcjonowanie osobiste i społeczne,  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, plastyka

mgr Katarzyna Krupa – przysposobienie do pracy, edukacja dla bezpieczeństwa, koło taneczne

mgr Jolanta Andrychiewicz – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, koło z zakresu komunikacji AAC

mgr Martyna Antosik – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, koło z zakresu komunikacji AAC

mgr Monika Kowalczyk  funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, koło z zakresu komunikacji AAC

ks. mgr Paweł Piwowarczyk – religia

lic. Agnieszka Korzekwa – religia

mgr Tomasz Domagała – wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Piwowarczyk  – wychowanie fizyczne, alpakoterapia

mgr Milena Panek - Zapotoczna – gimnastyka korekcyjna

mgr Grażyna Tomala – podstawy przedsiębiorczości, opiekun praktyk

mgr Hanna Zielińska – przedmioty w kształceniu zawodowym, koło gastronomiczne

mgr Iwona Musiałowska – przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, koło przyrodnicze

mgr Grażyna Antosik – funkcjonowanie osobiste i społeczne,  zajęcia rozwijające kreatywność, koło ceramiczne

mgr Anna Skawińska – funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie się, koło przyrodnicze

mgr Klaudia Stępińska – funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, muzyka, koło muzyczne, koło przyrodnicze

mgr Ida Antosik –  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, przyroda

mgr Anna Piątek – nauczanie indywidualne - funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wychowanie fizyczne, logopedia

mgr Iwona Gil – nauczanie indywidualne - funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wychowanie fizyczne

mgr Teresa Korbecka – rewalidacja

 mgr Dorota Kruk – rewalidacja, EEG Biofeedback

mgr Łukasz Stachera – rewalidacja

mgr Joanna Sarleja – dogoterapia,  przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, koło przyrodnicze

mgr Marzena Nowak – logopedia, rewalidacja

mgr Agnieszka Patynowska – psycholog, doradztwo zawodowe

mgr Marlena Kupis – świetlica szkolna

mgr Izabela Mazur - Skoczek – gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja

mgr Katarzyna Muszyńska – grupa rewalidacyjno - wychowawcza

mgr Ewa Karbownik – grupa rewalidacyjno - wychowawcza

mgr Justyna Połetek - Wcisło – zajęcia z grupą wychowawczą, logopedia

mgr Emil Grabarczyk – zajęcia z grupą wychowawczą

mgr Elżbieta Bobińska - Pluta – zajęcia z grupą wychowawczą, nauczanie indywidualne – edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Wilk – zajęcia z grupą wychowawczą

mgr Bartosz Bielawski – zajęcia z grupą wychowawczą

mgr Mirosław Antosik – zajęcia z grupą wychowawczą, technika, przysposobienie do pracy

mgr Małgorzata Wydra – zajęcia z grupą wychowawczą

mgr Małgorzata Grzybowska - zajęcia z grupą wychowawczą