Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Pracownicy obsługi

Grażyna Jaworska – magazynier

Grażyna Szymańska – szef kuchni

Beata Ferenc  pomoc kuchenna

Renata Kucharczyk  pomoc nauczyciela, woźna

Monika Ocetek  opiekun nocny

Małgorzata Płodzik  pomoc nauczyciela

Iwona Szmit  pomoc nauczyciela

Marcin Sidor – kierowca

Marian Czyżewski – kierowca

Krzysztof Grzela – kierowca, dozorca

Wioleta Grzegorczyk – sprzątaczka, pomoc nauczyciela

Jolanta Rydz – sprzątaczka

Leon Gołacki - pracownik gospodarczy

Marek Cuper - konserwator