Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Punkt Konsultacyjny

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy organizuje na swoim terenie Punkt Konsultacyjny dla rodziców oraz nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obszar udzielanych konsultacji obejmie doradztwo, analizę i diagnozę przyczyn trudności edukacyjnych, a także właściwy dobór form i metod pracy terapeutycznej.

Organizacja punktu

 

Dni, godziny:  od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek - 10.00 - 14.00

wtorek - 14.00 - 18.00

środa, czwartek, piątek - 8.00 - 12.00

 

Kontakt telefoniczny, e-mailowy, strona www.

tel. (41) 372 52 19,     sosw.barycz@onet.pl ,    www.soswbarycz.szkolnastrona.pl 

 

Formy konsultacji:

rozmowa, doradztwo, analiza i diagnoza przyczyn trudności edukacyjnych

 

Adresaci:

- rodzice,

- rodzice z dziećmi,

- nauczyciele pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,

- nauczyciele mający problemy wychowawcze w pracy z dziećmi.

 

Obszary udzielanych konsultacji

  1. Pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi, młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  2. Doradzanie, dobieranie różnorodnych form i metod pracy w pracy terapeutycznej z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, aby umożliwić im jak najpełniejszy rozwój.
  3. Udzielanie wskazówek jak rozwijać umiejętności społeczne m. in. komunikowanie własnych potrzeb, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.
  4. Pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
  5. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

 

Koordynator merytoryczny: Agnieszka Patynowska - psycholog szkolny